Garantie voor leerwerkplekken groene sector

Opleidingsinstituut TerraNext, TRI Noordoost Nederland en VHG regio Noord garanderen vijftien groene BBL-leerwerkplekken in de provincie Drenthe. Het garantiebewijs werd overhandigd aan gedeputeerde Brink.

Het garantiebewijs werd bekrachtigd door ondertekening van de drie samenwerkende partijen en bestuursvoorzitter van OnderwijsGroepNoord, R. Schilt. De provincie Drenthe stimuleert de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers, aldus gedeputeerde Brink.

Brink was dan ook heel content met dit concrete resultaat. „Geen ‘loze beloftes’ maar daadwerkelijk arbeidsplaatsen en een opleiding, daar is de jeugdwerkloosheid in Drenthe mee gebaat.”

De overhandiging van het garantiebewijs was onderdeel van de werkconferentie GreenTrendEvent die plaatsvond bij TerraNext in Eelde. Ruim 70 mensen uit de branche gingen met elkaar in gesprek over onderwijs en de praktijk.

De opleiding wordt verzorgd door TerraNext van AOC Terra en medio maart starten de deelnemers met hun baan bij de TRI.