Gebruiksverbod voor middelen op verhardingen gaat 31 maart in

Met ingang van 31 maart mogen professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen meer toepassen. Dat staat in het wijzigingsbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden dat woensdag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Vorige week werden al de uitzonderingen op het gebruiksverbod gepubliceerd. Met de publicatie van het nieuwe besluit wordt het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een feit.

Het verbod geldt nu nog alleen voor verhardingen. Per 1 november 2017 wordt het verbod uitgebreid naar niet-verhardingen. Hiermee valt ook het gebruik van middelen tegen schimmels, emelten of engerlingen onder het verbod, behalve in uitzonderingsgevallen zoals sportterreinen en golfbanen.

Laagrisicomiddelen
Met de publicatie van het gewijzigde besluit lijkt er ook duidelijkheid te komen over de zogenoemde laagrisicomiddelen. In het besluit staat dat „exclusief gebruik van dergelijke middelen op verhardingen […] onvoldoende past in het streven naar een duurzaam gebruik van gewabeschermingsmiddelen”. Hiermee lijkt ook in de toekomst een toepassing voor deze middelen van de baan, behalve in uitzonderingssituaties.