Gedragscode groenvoorzieningen goedgekeurd

De Flora- en faunawet gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is herzien en vanaf 29 oktober 2014 voor vijf jaar goedgekeurd. Dit betekent dat de gedragscode ook weer als vrijstelling geldt voor het beperken van schade aan flora en fauna.

De Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk en VHG kan worden toegepast door alle gemeenten, groene aannemingsbedrijven, loonwerkers en ook door waterschappen, woningbouwcorporaties en terreinbeherende organisaties.

De gedragscode bevat het stappenplan en het overzicht van mogelijke maatregelen per beheergroep en per soortgroep. Elke gebruiker maakt per werk of contract daarmee een plan van aanpak waarin het ecologisch werkprotocol op maat wordt gesneden voor de lokale situatie.

Uniek voor de gedragscodes is het borgen van de deskundigheid van medewerkers met certificaten voor zorgvuldig handelen op 3 en 4 niveaus.

Inspecteur
Nieuw in deze gedragscode zijn de certificaten voor het zorgvuldig en deskundig inventariseren van flora en fauna. De flora- en faunacontroleur en inspecteur doen hiermee zijn intrede.

De sector kan zich hiermee ontwikkelen en onderscheiden. De kennis en kunde voor het zorgvuldig omgaan met flora en fauna in het veld bij de uitvoerende medewerkers wordt daarmee groter.

De nieuwe gedragscode is uitsluitend toe te passen voor werkzaamheden die vallen onder ‘bestendig beheer’. Voor alle andere werkzaamheden is er de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en inrichting’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gehele groene ruimte kunnen volstaan met de inzet van beide gedragscodes.