Geen veiling op Koningsdag

    Royal FloraHolland gaat toch niet veilen op Koningsdag, op 27 april. Aanvankelijk was de veiling dit wel van plan, maar de handel en telers hebben zich hier tegen verzet.

    FloraHolland had het plan om, op pilotbasis, op Koningsdag te gaan veilen. Na het raadplegen van de Adviesraden is de veiling hier toch van afgestapt. Hoewel er behoefte is aan een 24/7 dienstverlening en veilen op feestdagen dus een goed idee kan zijn, achten leden en klanten het weinig zinvol om de klokken op Koningsdag te laten draaien. Het zal volgens hen geen drukke veildag worden, omdat Moederdag pas tweeënhalf week later gevierd wordt.

    Zowel leden van de Adviesraden als het Klantenplatform realiseren zich dat de meningen verdeeld zijn over het veilen op feestdagen. Afgesproken is dat men in de toekomst meedenkt over de aanpak om dit soort discussies te voorkomen.