Geen verlenging van lage btw-tarief

Het lage btw-tarief voor verbouwing en renovatie in en rond woningen en kantoren, wordt niet verlengd. De regeling loopt tot maart 2014. Dat staat in de Rijksbegroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Diverse belangenbehartigers, waaronder VHG, lobbyen bij het kabinet voor een verlenging van de tijdelijke btw-verlaging voor verbouwingen en renovaties. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst schrijft in zijn ontwerp-begroting voor 2014 dat de regeling volgend jaar februari afloopt.

Zelfstandigenaftrek
De versobering van de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers voor 2015 gaat nog steeds door. In plaats van 500 miljoen wordt 300 miljoen euro bezuinigd. Het kabinet wil hiermee onderscheid maken tussen ‘echte’ ondernemers en zelfstandigen die semi-werknemer zijn.

Integratieheffing btw
Bouwbedrijven die leegstaande kantoren aanpassen voor verhuur, of voor verkoop gebouwde nieuwbouwwoningen verhuren, moesten tot nu toe een zogenoemde integratieheffing betalen. Deze schaft het kabinet af om de dynamiek op de kantoren- en woonmarkt te stimuleren.

Willekeurige afschrijving investeringen
Over de tweede helft van 2013 krijgen ondernemers de mogelijkheid om een willekeurige afschrijving op te voeren. Hiermee is in totaal een bedrag van 400 miljoen euro gemoeid. Dit om de financieringspositie te verbeteren van bedrijven die een vervangings- of uitbreidingsinvestering willen doen.

Research
Het kabinet bezuinigt 138 miljoen euro op de Research en Development Aftrek (RDA). Ter compensatie wordt de afdrachtsvermindering voor S&O (speur- en ontwikklingsuitgaven) uitgebreid. Deze maatregel moet kleine- en middelgrote bedrijven meer mogelijkheden bieden om door te groeien.

MKB-investeringsfonds
Het plafond van de regeling voor kleine kredieten, Qredits geheten, wordt verhoogd. Verzekeraars willen 140 miljoen euro investeren in een MKB-investeringsfonds en 30 miljoen euro bijdragen Qredits.

Het kabinet stopt ook geld in het stimuleren van innovatieve bedrijven en zoekt hierbij aansluiting bij het MKB-investeringsfonds. Het ministerie van Economische Zaken maakt geld vrij om alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies te ondersteunen.

Brandstofaccijns
De accijns op diesel gaat per 2014, bovenop de inflatiecorrectie, met drie cent per liter omhoog. Voor LPG stijgt de accijns met 7 cent per liter.

Klik hier voor een overzicht van alle maatregelen op Prinsjesdag.