Gelderland maakt afspraken over natuurbeheer

Provincie Gelderland heeft afspraken gemaakt voor het beheren van 64.000 ha natuur en landschap. Met deze beheervergoedingen is een bedrag gemoeid van 76,1 miljoen euro over een periode van zes jaar.

De afspraken over beheer met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Nationaal Park De Hoge Veluwe, de Bosgroep Midden-Nederland en een particuliere landgoedeigenaar hebben vooral betrekking op natuur en landschap in het Gelders Natuur Netwerk. Ook voor een aantal natuurgebieden buiten het Gelders Natuur Netwerk zijn afspraken gemaakt over een vergoeding voor natuurbeheer.
Basis voor de nieuwe afspraken over beheer vormt het Natuurbeheerplan Gelderland 2014, waarin aanpassingen zijn doorgevoerd om de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer voor de toekomst duurzaam, haalbaar en betaalbaar te maken.

Monitoren
Naast de afspraken over het beheer van natuur en landschap zijn afspraken gemaakt over het monitoren van de resultaten van het beheer. Dit monitoren geeft inzicht in de kwaliteit van de natuur en het bereiken van de natuurdoelstellingen. Voor deze monitoring ontvangen de beheerders een speciale vergoeding.
Alle beheerders zijn gecertificeerd voor natuurbeheer of hebben certificering aangevraagd. Het biedt de zekerheid dat het beheer op de juiste manier wordt uitgevoerd, waarbij vertrouwen in de beheerder centraal staat.