Gemeente Rotterdam krijgt groenquotum

Rotterdam krijgt als eerste Nederlandse stad een groenquotum. Dat staat in het coalitieakkoord dat Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA hebben gepresenteerd.

De coalitiepartijen, die Rotterdam de komende vier jaar gaan besturen, willen meer parken, meer groen in bestaande wijken en grijze plekken vergroenen.

In nieuwe wijken wordt een groenquotum geïntroduceerd. Hoe dit er precies uit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt. Collegepartij CDA stelt voor om minstens 50% van nieuwe wijken uit groen te laten bestaan. Ook moeten de mogelijkheden om wateropslag te combineren met nieuw groen worden onderzocht.

In het coalitieakkoord staat verder dat er een nieuw ‘stadspark’ in de buurt van het centrum moet komen. In de binnenstad moeten parkeerplaatsen waar mogelijk worden vervangen voor groen of terrassen. Ook langs de oevers van de Maas en het gebied van de Rotte moet meer groen en recreatie komen.

Stadsbeheer
De collegepartijen gaan een haalbaarheidsonderzoek houden naar de verzelfstandiging van de uitvoerende taken van Stadsbeheer. In het haalbaarheidsonderzoek worden de voor- en nadelen van verzelfstandiging afgewogen. Begin 2015 wordt een definitief besluit genomen.