Gemeente Venray bezuinigt door kap 950 bomen

Venray gaat in 2014 als bezuinigingsmaatregel 950 bomen kappen. Dat maakte de Limburgse gemeente vorige week bekend.

Het verdwijnen van de bomen moet een jaarlijkse besparing opleveren van €73.000. Het gaat om bomen die verharding opdrukken. De winst moet dan ook vooral komen van een besparing op onderhoud aan verhardingen en niet van lagere snoei- en onderhoudskosten aan de bomen.

Het gaat veelal om bomen die in een smalle strook groen staan tussen het fietspad en de rijbaan in bosgebied. De bomen hebben te weinig ondergrondse groeiruimte voor hun omvang. De gemeente Venray laat weten dat het gaat om verkeerde soortkeuzes in het verleden en dat er niet meer dan de voorgenomen 950 bomen gekapt zullen gaan worden.

Volgens een woordvoerder gaat het kappen van de bomen (zo’n 3% van het totaal aantal beheerde bomen) niet ten koste van het groene karakter van de locaties waar de bomen staan. Er zal dan ook geen herplant plaats vinden met sortiment dat wel geschikt is.