Gemeente Westland wil garant staan voor collectieve zuivering AWZI

  De gemeente Westland wil garant staan voor investeringen in de collectieve afvalwaterzuivering De Nieuwe Waterweg, op voorwaarde dat de businesscase sluitend is. Dat heeft de gemeenteraad deze week besloten. „Daarmee is de collectieve afvalwaterzuivering voor de Westlandse glastuinbouw een belangrijke stap dichterbij gekomen”, zegt Jenny Vermeer, fractievoorzitter van CDA Westland.

  Sinds 2018 zijn telers verplicht om hun afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. De zogeheten ’collectieven’ konden maximaal drie jaar extra tijd krijgen om de collectieve oplossing te realiseren. Het Westlandse collectief AWZI De Nieuwe Waterweg slaagde er niet in om binnen die drie jaar tot een zuivering te komen, vanwege enkele tegenslagen; zo is in eerste instantie voor een andere techniek gekozen. Op basis van de Crisis en Herstelwet heeft het collectief twee jaar extra uitstel gekregen.

  Klaar voor 2027
  De verwachting is dat de waterzuivering voor glastuinders in het najaar van 2022 operationeel wordt. Er zijn nu 285 telers aangesloten met een oppervlakte van meer dan 1.000 hectare. Behalve de gewasbeschermingsresten verwijdert de zuiveringsinstallatie ook stikstof en fosfaat uit het afvalwater. Daarmee voldoen de bedrijven al aan de wetgeving voor 2027, namelijk dat ze nagenoeg geen meststoffen meer mogen lozen. „Voor individuele bedrijven is het lastig om meststoffen uit het afvalwater te halen”, zegt Jacco Vooijs, voorzitter Westland van Glastuinbouw Nederland. „Deze zuivering gebeurt namelijk met bacteriën, en daarvoor is een continue stroom afvalwater nodig.”

  De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft het onderzoek naar de benodigde ozondosering inmiddels goedgekeurd. Aan de uitwerking van de installatie wordt gewerkt.

  Wetgeving blijft achter’
  In eerste instantie wordt het gezuiverde water in zee geloosd. „Als we nog een stap toevoegen, hebben we industriewater en kunnen we het terugbrengen naar de glastuinbouw”, zegt Vooijs. „Dit past in de gedachte van de circulaire metropool.” Ook start een project om de nutriënten uit het afvalwater te recirculeren.

  Vooijs vindt dat de circulaire economie nog onvoldoende wordt gesteund door de wetgeving. Het is bijvoorbeeld nog niet verplicht om medicijnresten uit het rioolwater te zuiveren. „Van het water dat wij straks gaan zuiveren is 75% afkomstig van huishoudens. De rekening ligt echter bij de glastuinbouw. Het zou mooi zijn als de overheid zou verplichten om ook medicijnresten uit het afvalwater te halen, want dan zou de rekening van de zuivering gedeeld kunnen worden met de huishoudens.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties