Gemeentelijk groen met 10% toegenomen

Het totale areaal van basisgroen in gemeenten is de afgelopen tien jaar met circa 10% toegenomen. Dat blijkt uit Databank Gemeentelijk Groenbeheer (DGG). Gemeenten beschikken gemiddeld over 39 m2 basisgroen per inwoner.

De DGG is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. De databank heeft zestig leden verspreid over heel Nederland. Gemeenten kunnen zo het eigen beheer met dat van andere gemeenten vergelijken.

De benchmark is in 1998 opgezet door Alterra van Wageningen UR. De databank geeft inzicht in de veranderingen in samenstelling, kwaliteit en kosten van het gemeentelijk groen.

Zo is het aandeel struiken in het gemeentelijk groen binnen de bebouwde kom in tien jaar afgenomen van 40% naar 24%. Het areaal gras in dezelfde periode nam toe van 60% naar 75%. Hiervan is ongeveer eenderde ruw gras en tweederde gazon.

Kosten
De kosten die gemeenten maken voor groenbeheer namen tussen 2005 en 2009 toe van €35 naar €39 per inwoner. Na 2009 daalden de uitgaven en in 2013 werd gemiddeld weer €35 per inwoner uitgetrokken.

Het areaal openbaar groen is tussen 2005 en 2013 gegroeid. Gemeenten bespaarden door struiken te vervangen door gras. Verder werd er bespaard op de kosten. Onderhoud van gras werd tussen 2005 en 2010 goedkoper. Voor het onderhouden van struikbeplanting daalden de uitgaven na 2010. De kosten voor het onderhouden van bomen zijn sinds 2007 gestaag gestegen.

Lees het hele artikel in Tuin en Landschap 10