Gemeenten Het Groene Woud ondertekenen manifest

De gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught en ‘s-Hertogenbosch hebben op 1 april het Brabants Manifest voor Samenwerking ondertekend. In het manifest zijn vuistregels opgenomen voor samenwerking tussen burgers en gemeenten rondom burgerinitiatieven.

De participatiesamenleving wordt steeds belangrijker, maar is alleen mogelijk als burgers en gemeenten samen optrekken. Als burgers initiatieven nemen en gemeenten deze faciliteren, kunnen ze slagen. Burgers en gemeenten maken zo een krachtige samenleving.

Om het belang van samenwerking te benadrukken is op 1 april in Sint-Michielsgestel het Brabants Manifest voor Samenwerking van burgers met lokale overheden ondertekend door zes Brabantse gemeenten.

Tijdens de signering werden andere gemeentebesturen in Noord-Brabant opgeroepen het manifest ook te onderschrijven. De gemeenten Tilburg en Oisterwijk ondertekenden eerder al dit manifest.

Resultaat training
Alle gemeenten in Het Groene Woud namen afgelopen jaar deel aan een training over burgerparticipatie in het kader het Europees project Rural Aliances, uitgevoerd door Streekhuis Het Groene Woud.

Aan de hand van concrete casussen is tijdens de training besproken hoe burgerparticipatie het beste kan worden vormgegeven. De bijeenkomst op 1 april was de afsluiting van de training en stond in het teken van de veranderende rol van de overheid.