Gemeenten nemen opnieuw verlies op grond

In 2013 hebben gemeenten €700 miljoen aan aanvullende verliezen of winstvermindering moeten nemen op grondposities. In totaal is er in de periode 2010–2013 door gemeenten op deze posities €4 miljard aan verlies en minder winst genomen.

Dit blijkt uit onderzoek naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd door EY/Fakton, in samenwerking met de VNG.

Een analyse van mogelijke toekomstscenario’s laat zien dat op grondposities in de komende jaren nieuwe verliezen te verwachten zijn van €300 miljoen tot €2,1 miljard. Daarmee hoeft voor het eerst in vijf jaar de verliesverwachting niet naar boven toe te worden bijgesteld.

Oplossen
Volgens de minister bevestigt het rapport het beeld dat het wettelijke en bestuurlijke stelsel rondom het grondbeleid naar behoren functioneert. Gemeenten en provincies nemen hun verantwoordelijkheid en maken werk van het oplossen van de financiële problemen, maar zijn er nog niet.

Gemeenten kunnen in de komende jaren te maken krijgen met aanvullende verliezen, mede door het overaanbod van grond voor met name woningbouw en bedrijventerreinen en veranderende marktomstandigheden, ondanks het prille herstel van de woningmarkt.

Samenwerkingsverbanden
In het onderzoek is voor het eerst ook een verkenning opgenomen naar de financiële positie van gemeenten in samenwerkingsverbanden. Uit de informatie die de onderzoekers hebben kunnen vinden, leiden zij af dat er in 2013 tussen de €75 miljoen en €100 miljoen aan verlies is genomen in de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen.