Gemeenten worstelen met Flora- en faunawet

Veel gemeenten worstelen met een goede uitvoering van de Flora- en faunawet. Dat zegt Lucia Schat, projectleider bij Regelink Ecologie en Landschap, in een interview met Tuin en Landschap.

Volgens Schat hebben veel gemeenten moeite om een goede naleving van de Flora- en faunawet te organiseren. Vaak vormen financiële middelen een knelpunt bij de uitvoer, evenals het overbrengen van informatie en kennis op inwoners.

Ambtenaren weten ook niet altijd dat het hun plicht is om inwoners te wijzen op een correcte manier om met beschermde dieren en planten om te gaan.

Ook gaat het vaak mis bij het uit handen geven van bouwprojecten. In de uitvoeringsfase blijkt dan niemand op de hoogte te zijn van beschermde soorten in een gebied.

Een ander probleem is dat kennis over de Flora- en faunawet bij gemeenten vaak versnipperd is. Centraal vastleggen van informatie zorgt voor duidelijkheid bij medewerkers.

Lees het artikel in Tuin en Landschap 11.