Gevolgen vogelgriep voor beheer waterschappen

De uitbraak van vogelgriep op verschillende plaatsen in Nederland heeft ook gevolgen voor beheeractiviteiten van de waterschappen. Zo mogen tot zondag 23 november 14.00 uur in heel Nederland geen muskus- en beverrattenbestrijders het veld in.

Op een pluimveebedrijf in Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) is op 20 november een uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf ligt in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Op 21 november is ook in Kamperveen, het beheersgebied van waterschap Groot Salland, vogelgriep aangetroffen.

Om verspreiding van deze besmettelijke variant van de vogelgriep te voorkomen heeft het ministerie van Economische Zaken per direct een aantal maatregelen genomen die gelden voor heel Nederland.

Onderhoud aan watergangen
Voor de waterschappen betekent dit dat de muskus- en beverrattenbestrijding in heel Nederland stil ligt. Daarnaast mag ook geen onderhoud aan watergangen rondom pluimveebedrijven worden uitgevoerd.

In een cirkel van 10 kilometer rond de getroffen pluimveebedrijven geldt een stand still-periode (noodverordening) van dertig dagen.

Kijk voor een actuele stand van zaken op de site van de Unie van Waterschappen.