Gezondheidsbeleving neemt positief toe met toegankelijk groen in de wijk

Mensen die in een wijk met veel toegankelijk en bruikbaar groen wonen, zijn daar meer aan gehecht en voelen zich psychisch gezonder dan bewoners van een wijk met evenveel, maar minder toegankelijk groen. Deze conclusie trok promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen uit het onderzoek dat zij deed onder 223 bewoners in twee Groningse wijken.

Yang Zhang, promovenda bij de afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, selecteerde voor haar onderzoek de wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Deze kennen een vergelijkbare bevolking en eenzelfde hoeveelheid groen. De gebruikskwaliteit van dat groen is echter verschillend. In De Hoogte bestaat meer dan de helft van het groen uit niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar groen, zoals groenstroken langs een spoorlijn. In Corpus den Hoorn-Noord is maar een kwart van het groen minder toegankelijk en bruikbaar.

Psychisch welbevinden
De promovenda vroeg de bewoners van de twee wijken naar hun psychische en lichamelijke gezondheid. Mensen uit de wijk Corpus den Hoorn-Noord voelen zich vooral psychisch gezonder, constateerde Zhang. Zij vond geen verschillen in de lichamelijke of algemene gezondheid van de bewoners uit de twee wijken. ,,Die bevindingen komen overeen met de uitkomsten van eerder onderzoek. Groen heeft de meeste invloed op de psychische gezondheid”, zegt Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de RUG en begeleider van het onderzoek.

Verbondenheid sleutelrol
Van den Berg geeft aan dat er in het onderzoek van Zhang een relatie is aangetoond tussen het psychisch welzijn van de bewoners en hun gehechtheid aan het groen. ,,Dat suggereert dat verbondenheid met het groen een sleutelrol zou kunnen spelen in de gezondheidseffecten ervan.” Volgens Van den Berg is het dan ook aan te bevelen om het groen in de wijk zo in te richten dat mensen er in kunnen verblijven en recreëren. ,,Op die manier veranderen groene ruimtes in plekken waar bewoners een emotionele band mee kunnen opbouwen.”