Glastuinbouwsector waakt voor snelle conclusies waterkwaliteit

  Watermanagement moet beter op bedrijven in Delfland. De glastuinbouw heeft echter al veel bereikt. Dat stelt Glastuinbouw Nederland na de publicatie van de Waterkwaliteitsrapportage 2020 van Hoogheemraadschap Delfland. In dat rapport wordt geen verbetering gesignaleerd in de waterkwaliteit in 2020.

  Ook Glastuinbouw Nederland is teleurgesteld over de uitkomst, maar vindt het lastig om op basis van een jaar conclusies te trekken. Er zijn veel zaken die invloed kunnen hebben op de meetuitkomst en die op dit moment niet in beeld zijn. „Ook is de waterkwaliteit nu zodanig verbeterd dat één bedrijf het kan verpesten voor de andere bedrijven in het gebied”, zegt Guus Meis, beleidsspecialist water van Glastuinbouw Nederland. „Dat wil niet zeggen dat er in de sector geen tandje bij moet. We willen er de schouders onder zetten. Ook zien we verbetering mogelijk op handhaving. Het grootste deel van de bedrijven wil mee, de enkeling moet worden aangepakt.”

  Kritische reacties media en politiek
  Na uitkomst van het complexe rapport over waterkwaliteit reageren media en politieke partijen scherp op de uitkomsten. Zo stelt oppositiepartij Westland Verstandig dat er geen verbetering is ’ondanks mooie beloftes van Glastuinbouw Nederland’. Dat is te kort door de bocht, stelt Meis. Ook Hoogheemraadschap Delfland erkent dat de prestatie-indicatoren (PI’s) voor bestrijdingsmiddelen en meststoffen over 2020 gehaald zijn, weliswaar nipt. Meis beaamt dat, maar noemt het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen een ander, belangrijker criterium en daar is verbetering nodig. „We komen stoffen tegen die ongebruikelijk zijn in de glastuinbouw. Daar moeten we naar kijken, maar ook het watermanagement op de bedrijven moet prioriteit krijgen.” Op dat vlak kunnen gemeentes met handhaving scherper controleren of de bedrijven de waterstromen voldoende in beeld hebben, ook in de periode rond teeltwisseling. Delfland kan DNA van bepaalde gewassen nu herkennen en zo monsters herleiden tot teeltbedrijven.

  Nuancering
  De resultaten uit de meting van Delfland behoeven ook enige toelichting. Het aantal metingen is relatief beperkt, waardoor schommelingen kunnen optreden in de jaarlijkse uitkomsten. Door eerst te focussen op de meest vervuilde wateren zijn de grootste stappen al gemaakt. Ook kunnen factoren als ziektedruk in een jaar tot schommelingen leiden en ook de variatie in aanvoer van water.

  Dat een politieke partij een relatie legt tussen de waterkwaliteit en vertraging bij het project voor collectief zuiveren klopt niet, stelt Meis. „Telers lozen op het riool. Dit water komt nu al niet in de polders en boezems terecht.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties