Biodiversiteitsprijs voor biologische bollenboer

De biologische bollenboer John Huiberts uit St. Maartensbrug is de winnaar van de Gouden Roerdomp. Met deze prijs wil de provincie Noord-Holland projecten stimuleren die de biodiversiteit verbeteren.

Gedeputeerde Bond van Noord-Holland reikte de prijs uit tijdens het Congres GroenKapitaal op 11 februari. „John Huiberts steekt zijn nek uit binnen de bollensector en is echt bezig met de toekomst van de sector. Eerst als pionier, maar steeds meer collega’s sluiten zich aan bij zijn zienswijze.”

Huiberts vertelde dat hij ziektes en plagen bestrijdt met een gezonde bodem, de grond niet meer omploegt en de akkerranden de ruimte geeft, zodat daar ook plaats is voor de natuurlijke vijanden van schadelijke dieren. „Wij verkopen een bol met verhaal.”

Veel natuurinitiatieven
Maar liefst 45 natuurinitiatieven meldden zich aan in de strijd om de Gouden Roerdomp. De drie meest kansrijke presenteerden zich tijdens het congres. De jury en de bezoekers kozen Huiberts uit als winnaar.

De biodiversiteit in Noord-Holland daalt. Natuurpartners van de provincie willen het tij samen met de provincie keren. Zij ondertekenden tijdens het congres een verklaring waarmee zij de provincie oproepen samen de natuur te versterken.

Tijdens het congres gingen vertegenwoordigers van natuurorganisaties, de landbouw, het waterbeheer, het bedrijfsleven en de stad Amsterdam in gesprek over innovatieve samenwerkingsvormen om de natuur te versterken.