’Gras veiliger dan rubbertegels’

Het vervangen van gras door rubbertegels onder speeltoestellen maakt het spelen juist onveiliger. Dit blijkt uit een onderzoek van Wireless Value en OBB speelruimtespecialisten.

Met het aanleggen van een kunstmatige ondergrond onder speeltoestellen wordt lang niet altijd een hogere valdemping bereikt ten opzichte van het aanwezige gras, grond of zand.

In de gemeenten Urk en Zeewolde zijn de verschillende ondergronden getest. In totaal voerden Wireless en OBB in twee dagen tijd 86 metingen uit. Elke meting bestond uit minimaal drie geregistreerde ‘drops’ van de HIC-bol van verschillende valhoogten.

Hieruit blijkt op één speelplek de HIC-waarden van de kunstmatige ondergrond regelmatig lager te liggen dan die van het gras en de grond er vlak naast. Ook ligt bij gras en grond de gemiddelde gemeten kritieke valhoogte hoger dan de kritieke valhoogte zoals in de indicatieve tabel in de normen NEN 1176 wordt aangegeven.

Bodemonderzoek
Volgens de onderzoekers zou er meer rekening moet worden gehouden met lokale situaties in plaats van aan de hand van NEN-normen alles over een kam te scheren.

Of zoals Oost het stelt: „We hebben bewust niet eens in veengebieden gemeten. Ik ben er zeker van dat daar nog extremere verschillen in valdemping tussen natuurlijke en kunstmatige ondergronden voorkomen. Anderzijds heb je natuurlijk ook kleigronden die kunnen uitdrogen. Maar voor zover mij bekend is daar door de normcommissie nooit eens onderzoek naar gedaan. Ik denk dat zo’n onderzoek een stuk minder kost dan al de kosten van de valdempende ondergronden die naar mijn inzicht overbodig zijn aangelegd.’’

Op de website van OBB is een rapport van het onderzoek te downloaden.