Green Deal Groene Daken getekend

    Tijdens de Nationale Groendag in Groningen is woensdag 10 september de Green Deal Groene Daken ondertekend.

    Naast staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken, tekenden Erik Steegman van Leven op Daken en VHG-directeur Egbert Roozen. Andere partijen tekenden al eerder.

    De betrokken partijen willen zich inspannen om belemmeringen bij het aanleggen van groene daken om te zetten in een stimulans. Meer vegetatiedaken komt de leefbaarheid ten goede en draagt bij aan een betere waterhuishouding.

    „Tijdens de hevige regenbuien van de afgelopen maanden bleek maar al te duidelijk het belang van een goede waterhuishouding. Rioleringsstelsels konden het overvloedige water nauwelijks afvoeren. Zeker in steden – waar veel tuinen volledig geplaveid zijn – is dit een probleem. Groene daken kunnen zeker een positieve bijdrage leveren aan de waterhuishouding omdat er water tijdelijk gebufferd wordt bij piekbelastingen op ons afvoerstelsel”, vertelt Erik Steegman, directeur van Leven op Daken en initiatiefnemer van de Green Deal.

    Bron: Tuin en Landschap