Green Deal Tijdelijke Natuur wint prijs

Tijdens de InnovatieEstafette op dinsdag 12 november is de Green Deal Tijdelijke Natuur uitgeroepen tot winnaar van de Runner Up Award. De jury geeft aan dat de Deal Tijdelijke Natuur hoog scoort als het gaat om vernieuwing en samenwerking.

De Runner Up Award is een prijs van de Green Deal Board en gaat naar de drie Green Deals die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing.

De kern van Tijdelijke Natuur is het stimuleren van natuurontwikkeling op gronden die wachten op hun uiteindelijke bestemming. De Green Deal Tijdelijke Natuur is een unieke samenwerking tussen private partijen en de rijksoverheid. Private grondeigenaren steken hun nek uit door grond voor de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur beschikbaar te stellen. Dat doen ze zonder enige verplichting en ondanks het feit dat nog niet alle gevolgen van Tijdelijke Natuur tot in detail bekend zijn.

Natuurorganisaties durven het aan Tijdelijke Natuur te ondersteunen, ondanks het feit dat dit geen vanzelfsprekende boodschap is voor organisaties die het behoud van natuur als primaire doelstelling hebben. Ook de samenwerking van natuurorganisaties met commerciële partijen getuigt van lef.

De rijksoverheid heeft procedures en wetgeving ontwikkeld waarmee het idee van Tijdelijke Natuur in de praktijk mogelijk wordt gemaakt. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken zijn buiten bestaande kaders getreden om met betrokkenen aan oplossingen te werken. Het winnen van de Runner Up Award stimuleert de partijen van deze Green Deal Tijdelijke Natuur om met veel energie door te gaan op de gekozen route.