Green Deals geven invulling aan onderhuidse behoefte

„Laat ik het niet onder stoelen of banken steken: ik ben een groot fan van de Green Deals. In mijn ogen geven Green Deals invulling aan een onderhuidse behoefte.

Er gebeurt in dit land veel op het gebied van onderzoek, maar het in de praktijk brengen van de resultaten sneuvelt te vaak. Waarom? Omdat te vaak wordt gedacht: dat kan niet, dat mag niet en dat willen ze niet. Dat is zo jammer, want de overheid wil ondernemers en ondernemingen graag ondersteunen. Met de Green Deals geeft ze daar uiting aan.

Zelf ben ik bij twee Green Deals betrokken. Daardoor zie ik welke mogelijkheden Green Deals bieden. Wegen zijn soms complex en bureaucratisch, maar door de Green Deal krijgen partijen een probleemeigenaar bij de overheid. De overheid geeft daarmee aan dat zij bereid is om zaken aan te pakken, mits bedrijven hun klachten uiten en bespreekbaar maken. Vaak blijkt dan dat de beren die verwacht werden in de realiteit veel kleiner zijn óf ergens anders liggen dan gedacht.

Er zijn nog veel zaken die de aandacht behoeven en waar ik me in de Green Deal-board voor zal inzetten. Op het terrein van biobased economy is dat het ontbreken van wet- en regelgeving voor nieuwe ketens. De biobased economy is namelijk een geheel nieuwe business. Dat vereist aanpassingen in de bestaande wet- en regelgeving. Van ’het mogen transporteren en verwerken van reststromen’ tot ’marktacceptatie’ en ’de verwerking na gebruik’. Voor diverse biobased-materialen geldt dat er onduidelijkheid is over de verwerking als mateialen het eind van hun levenscyclus hebben bereikt. Daardoor ontbreekt een belangrijk fundament, want biobased is alleen duurzaam als producten ook na gebruik een duurzame eindbestemming krijgen.

Ook ten aanzien van het level playing field moeten er nog grote stappen gezet worden. Er moeten gelijke regels gelden voor energie en materialen, voor fossiele en biobased grondstoffen, en in verschillende regio’s. Het realiseren van de Biobased Economy verdient een eerlijke kans en steun. Door het afsluiten van hoogwaardige Green Deals willen we duurzame innovatie een impuls geven en deze punten hoog op de agenda plaatsen.”

Annita Westenbroek
Programma Coördinator Biobased Industries Consortium (BIC)