Green deals sport- en recreatieterreinen ondertekend

VHG heeft op donderdagochtend, samen met sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties, twee Green Deals ondertekend voor de sport- en de recreatiesector.

In deze deals zijn afspraken vastgelegd over het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij terreinonderhoud en het delen van ervaringen.

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen.

Op korte termijn worden ook met producenten en verkooppunten zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters.

Wettelijk verbod
Vanaf 2016 wordt naar verwachting het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en zo naar het oppervlaktewater wegspoelen.

Eind 2017 wordt het verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod. Wel moet hier het gebruik worden teruggebracht.