Groen licht voor Groen en Doen-plannen

Het ministerie van Economische Zaken heeft groen licht gegeven voor de plannen van Landschapsbeheer Nederland, De12Landschappen, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en VOFF voor uitvoering van de regeling Groen en Doen.

Dat betekent dat deze zes landelijke groene vrijwilligersorganisaties ook in 2014 weer opleidingen, cursussen en trainingen kunnen geven aan vrijwilligers in natuur en landschap. Naar schatting zullen in totaal 300 scholingsactiviteiten worden opgezet met zo’n 6.000 deelnemers, waarvan een substantieel deel nieuwe vrijwilligers zullen zijn.

Met Groen en Doen wil het ministerie vrijwilligerswerk in natuur en landschap en ’groen in de stad’ stimuleren. Het ministerie heeft de zes landelijke groene vrijwilligersorganisaties een bedrag van 1 miljoen euro toegekend.

De vrijwilligersorganisaties organiseren daarvoor cursussen voor groene vrijwilligers zodat zij deskundig en veilig kunnen werken in natuur en landschap.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn monitoring van soorten, beheer van landschapselementen, gebruik van gereedschap en veilig werken.