Groen om de hoek scoort goed in Amsterdam

De parken en het groen in Amsterdam worden goed gebruikt en gewaardeerd. Dat blijkt uit het derde Grote Groenonderzoek.

Het is de derde keer dat de Dienst Ruimtelijke Ordening het Grote Groenonderzoek heeft laten doen. Eerder gebeurde dit in 1996 en 2008.

In 2008 bezocht 97% van de Amsterdammers wel eens een park; in 2013 lag dit percentage op 89%. Over de hele linie is het parkbezoek dus iets gedaald en heeft het bezoek zich de laatste jaren meer gespreid over de parken.

Het onderzoek toont ook aan dat het bezoek aan de recreatiegebieden rondom de stad is afgenomen van 87% in 2008 tot 67% in 2013. Het gebruik van het groen in de woonomgeving is juist toegenomen van 47% in 2008 naar 54% in 2013. Amsterdammers vertonen groeiende belangstelling voor de speeltuin om de hoek en moestuinen op braakliggende terreinen.

Investeren
Wethouder Freek Ossel concludeert dat gemeentelijke investeringen in parken en groen in de woonomgeving vruchtbaar zijn gebleken: „Investeren in een wijk, zonder te investeren in groen is weinig kansrijk. En omgekeerd: investeren in het groen zonder tegelijkertijd te investeren in de wijk blijkt een gemiste kans.”

Top drie
Het Vondelpark is nog steeds het best bezochte park. 74% van de Amsterdammers komt wel eens in het park. Het Westerpark (50%) heeft het Oosterpark (48%) inmiddels van de tweede plek verdrongen.

Lees ook het artikel in Tuin en Landschap 24 (pag. 24/25)