Groen onderwijs groeit, niveau neemt toe

  Het totaal aantal BOL-leerlingen op het mbo-groen stijgt met 4,4%. Dat blijkt uit de nieuwe onderwijscijfers.

  Binnen het mbo-groen vindt een duidelijke verschuiving plaats naar de hogere niveaus 3 en 4. Waar in 2012 nog 32% een opleiding volgde aan één van de aoc’s op niveau 1 of 2, is dat in 2014 nog maar 24%.

  Daling
  Bij de BBL-opleidingen lopen de leerlingenaantallen flink terug. Het aantal groene studenten dat een BBL-opleiding volgt nam af met ruim 32%. De daling onder BBL-leerlingen is zichtbaar in alle sectoren en laat zich verklaren door de recessie.

  Het mbo-groen telde in verhouding veel BBL-leerlingen. In 2012 volgde 36% van de mbo-groeners een BBL-opleiding, nu is dat nog maar 23%. Het percentage BBL’ers in het groen is nu nagenoeg gelijk aan het overige mbo.

  Het vmbo-groen groeit gestaag door, de AOC’s tellen bijna 4% meer vmbo-leerlingen dan vorig jaar.

  Bron: Tuin en Landschap