‘Groen onderwijs presteert bovengemiddeld’

Het groene onderwijs laat over de totale onderwijskolom bovengemiddelde prestaties zien. Dat staat in het Onderwijsverslag ‘De staat van het onderwijs 2012-2013’ dat de Inspectie van het Onderwijs heeft gepubliceerd.

De inspectie is lovend over De Groene Standaard, het exameninstrumentarium dat de scholen samen hebben ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het exameninstrumentarium en de verantwoordelijkheid van de examencommissie worden aanzienlijk beter beoordeeld dan bij de roc’s en de vakscholen het geval is. Ook de opbrengsten zijn door de jaren heen iets beter dan gemiddeld.

Kwaliteitsborging
Punt van aandacht is de kwaliteitsborging in het mbo. Veel scholen slagen er nog niet in de systematiek van kwaliteitsborging goed te verankeren. Het onderwijsproces is op de meeste instellingen wel van voldoende kwaliteit.

De onderwijskwaliteit van het vmbo-groen ontwikkelt zich positief. Er zijn geen zeer zwakke groene vmbo-afdelingen. De resultaten van de ingezette verbeterslag rond opbrengstgericht werken in de gemengde/theoretische leerweg worden steeds beter zichtbaar, maar verdere inspanning blijft geboden.

Download hier het rapport van de Inspectie van het Onderwijs