Groenbeheerder wil tool maatschappelijke baten groen

Gemeentelijk groenbeheerders zouden meer handvatten willen om de maatschappelijke kosten en baten van groen onder de aandacht te brengen bij politiek en burger. Dit bleek uit een discussie tijdens de klantendag Databank Gemeentelijk Groenbeheer.

Tijdens de klantendag van de benchmark Databank Gemeentelijke Groenbeheer in Utrecht waren er twee interactieve rondes waarin groenbeheerders discussieerden over de uitdagingen en kansen voor groen in de stad. Hieruit kwam naar voren dat de groenbeheerder te weinig tools tot zijn beschikking heeft om de baten van groen, in termen van gezondheid, klimaat, participatie en economie, te vertalen in businesscases voor de eigen gemeente.

Er is een sterke behoefte aan up-to-date informatie over levensduurscenario’s en maatschappelijke baten van groen in harde cijfers. De beheerder wordt in zijn dagelijks werk geconfronteerd met bezuinigingen, terwijl de betekenis van groen voor de leefomgeving toeneemt. De kennis is bij wetenschappelijke instituten en adviesbureaus aanwezig en wordt ook verspreid via onder meer vakbladen, lezingen en workshop, maar is onvoldoende op de praktijk van de beheerder gericht.

Gescheiden werelden
Daarnaast geven de beheerders aan dat als het gaat om de groene inrichting van de steden zij niet degenen zijn die de plannen maken en er nauwelijks bij betrokken worden. Ontwerp en beheer zijn nog gescheiden werelden, hoewel daarin een lichte kentering merkbaar is. Er is een toenemend aantal gemeenten dat integraal werkt in planvorming en beheervisie.

Verder merkten de groenbeheerders op dat ze de ’groene trots’ te weinig uitdragen naar de burgers toe. ’We zouden hen onze groene parels meer moeten tonen, er verhalen over vertellen, maar ook laten zien hoe we het doen en wat het oplevert’.