‘Groene buurtinitiatieven waardevoller dan gemeentelijk groenbeheer’

,,Groene buurtinitiatieven kunnen voor minder geld meer maatschappelijke waarde creëren dan gemeenten”, volgens Silvia de Ronde Bresser, manager bij netwerkorganisatie Kracht in Nederland. Zij baseert zich op gegevens van MAEXchange, dat de maatschappelijke waarde van deze initiatieven inzichtelijk maakt.

Uit de gegevens van het meetinstrument MAEXchange, een initiatief van Kracht in Nederland, blijkt dat 146.000 mensen baat hebben bij 121 groene en duurzame initiatieven die nu in het netwerk geregistreerd staan. Daarin verrichten 4.400 mensen vrijwilligerswerk, al dan niet in samenwerking met bedrijven, en beheren ze 350 ha grond. Een derde van de initiatieven verdient geld waarmee zij investeren in hun eigen project. Ook zijn er buurtprojecten die met hun verdiensten of opbrengsten andere maatschappelijke initiatieven, zoals de Voedselbank, ondersteunen.

Meerwaarde
De buurtinitiatieven versterken de sociale binding in de wijk. Het zijn plekken van samenkomst waar, naast het gezamenlijk tuinieren, ook allerlei andere activiteiten worden ontwikkeld, zoals buurtfeesten, kinderpartijtjes en workshops. Deelnemers ontwikkelen er een gezondere leeftstijl en leren over natuur en milieu. Kinderen kunnen er veilig spelen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een zinvolle dagbesteding. Ook blijkt dat groene buurtinitiatieven de sfeer in de wijk verbeteren. Onrust en gevoelens van onveiligheid nemen af.

,,Gemeenten laten grond vaak jarenlang braak liggen in afwachting van verdere ontwikkeling. In tijden dat gemeenten miljarden moeten bezuinigen, zouden ze beter een paar duizend euro kunnen doneren aan groene initiatieven. Iedere euro die de gemeente bijdraagt aan de initiatieven is al gauw 5x zoveel waard”, meent De Ronde Bresser, die daarbij aangeeft dat ook de vastgoedwaarde van een wijk toeneemt als buurtbewoners en lokale ondernemers samen op braakliggende grond groene initiatieven ontplooien.

Pragmatisch
De MAEXchange-methodiek is niet wetenschappelijk maar pragmatisch en laagdrempelig. Door middel van een korte vragenlijst wordt initiatiefnemers gevraagd naar de effecten van hun initiatief en de middelen waarmee deze effecten worden bereikt. De initiatiefnemer kan de gegevens bijwerken. Kracht in Nederland toetst niet op juistheid van de gegevens. Zij laat dit over aan de zelfzuiverende, controlerende werking van gebruikersreacties. MAEXchange – www.maexchange.nl – is er voor initiatiefnemers die willen delen met anderen wat ze doen, voor overheden, bedrijven en voor fondsen die een initiatief willen steunen.

De Ronde Bresser deed haar uitspraak in aanloop naar een bijeenkomst over de waarde van groene buurtinitiatieven, De Kracht van Groen Dichterbij, op 13 januari in het provinciehuis van Zuid-Holland. Daar kwamen zo’n 200 professionals en initiatiefnemers samen om te bespreken hoe deze ontwikkeling versterkt kan worden.