Groene ideeën voor Amsterdamse binnenstad

Studenten van Wageningen University hebben onderzocht hoe de leefbaarheid en duurzaamheid van Amsterdam verbeterd kan worden door vergroening van de binnenstad. De studenten hebben hun adviezen verzameld in het rapport ‘Greenlight District Amsterdam’.

Het groener maken van de Amsterdamse binnenstad wordt bijvoorbeeld bereikt door het gebruik van verplaatsbaar groen of het aanpassen van de regelgeving voor hoteleigenaren om een groen dak aan te schaffen.

Het onderhoud van groen kan worden opgepakt door buurtgemeenschappen om de sociale cohesie te verhogen. Bovendien levert het voordeel op met betrekking tot de onderhoudskosten.

Andere ideeën zijn groene tramrails en drijvende tuinen in de grachten.

Vergroening biedt voordelen
Het vergroenen van het straatbeeld in de binnenstad van Amsterdam geeft voordelen voor iedereen. Allereerst leidt de vergroening tot een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van inwoners. Ten tweede wordt er een verhoogde sociale cohesie verwacht tussen toeristen en inwoners, en inwoners onderling.

Eveneens draagt de vergroening bij aan het creëren van een veerkrachtiger ecosysteem in de binnenstad. Bovendien zijn er talloze financiële voordelen die een groene binnenstad met zich mee brengt, zoals stijgende huizenprijzen en verlaagde kosten in de gezondheidszorg.

Aan de slag
De kunst is om met kleine aanpassingen een verschil te maken. Bijvoorbeeld door ideeën die op dit moment al op kleine schaal geïmplementeerd worden, zo uit te breiden dat het werkelijk een verschil kan maken voor de duurzaamheid en de leefbaarheid van de stad.

Alterra zal met deze ideeën aan de slag gaan en de beste ervan proberen te verwezenlijken.