Groene onderwijs op de kaart gezet

Tijdens de conferentie Voorop in vergroening is vorige week de digitale atlas Groen in Goede Banen gelanceerd. Met dit project wil het groene onderwijs zich op de kaart zetten.

Hoe divers en uitgebreid de Nederlandse groene werkgelegenheid is, wordt zichtbaar op de digitale atlas groeningoedebanen.nl. Van de productie van streekproducten tot melkveehouderij, van zaadveredelingsbedrijven tot greenports en van recreatiegebieden tot energieleverende kassen.

Veel van de economische activiteiten zijn typerend voor de regio. Het groene onderwijs in die regio heeft zijn opleidingen daar ook op afgestemd. Via de site is het mogelijk om door te klikken naar diverse beroepenfilmpjes en de bijpassende opleidingen.

Ton Stierhout, voorzitter van de stuurgroep Voorop in de Vergroening, lanceert de digitale atlas.

Met een ‘jump’ openen de leerlingen van diverse aoc’s de nieuwe website.