Groene organisaties pleiten voor bescherming natuur

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties hebben voorstellen voor een betere natuurwet gepresenteerd. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur. Ook moet er een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten komen.

De gezamenlijke visie omvat voorstellen voor een nieuwe Wet natuurbescherming. Het huidige voorstel uit 2012 van toenmalig demissionair staatssecretaris Bleker, is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Via een nota van wijziging zal het wetsvoorstel worden aangepast en waarschijnlijk begin 2014 door staatssecretaris Dijksma bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Intrinsieke waarde
De groene organisaties willen dat de intrinsieke waarde van natuur in de wet wordt opgenomen. Dit betekent erkenning van de zelfstandige waarde van natuur, los van de gebruikswaarde van natuur voor mensen. Voor alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet een basisbescherming en zorgplicht gaan gelden, zodat onder meer natuurvandalisme als het dumpen van afval en wildcrossen kan worden aangepakt.

Soortenbescherming
Ook vinden de organisaties dat leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten moeten worden beschermd en waar nodig moeten worden hersteld. Het vergroten en verbinden van natuurgebieden moet volgens de gezamenlijke visie in de wet worden vastgelegd. Ook rust, stilte en ruimte moeten worden beschermd. Juist in een druk land als Nederland staan deze waarden vaak onder druk.

Met dit voorstel willen de groene clubs laten zien dat je natuur en landschap goed kunt beschermen en er tegelijkertijd voor kunt zorgen dat economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Wanneer de natuurkwaliteit van een kwetsbaar natuurgebied verbetert, ontstaat er meer ruimte voor economische ontwikkeling.