Groene stad in strijd tegen klimaatverandering

Nederlandse expertise op gebied van vergroening van steden kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van effecten van klimaatverandering. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in reactie op het IPCC-rapport dat vandaag is gepresenteerd.

Vergroening van steden kan volgens het PBL het energie- en waterverbruik verlagen, wat kostenbesparing en positieve effecten op de gezondheid teweeg kan brengen.
In het rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) staat dat effecten van klimaatverandering onomkeerbaar dreigen te worden. Als de wereldtemperatuur nog één graad Celsius hoger wordt, neemt de kans op abrupte, onomkeerbare veranderingen toe.
Door aanpassingsmaatregelen te nemen kunnen veel risico’s worden teruggedrongen. Voor veel maatregelen is het nodig dat nationale overheden een coördinerende rol spelen. Volgens het PBL kunnen Nederlandse experts op nationaal en internationaal niveau hierbij een belangrijke rol spelen. Kennis op dit vlak is schaars.

Extreme neerslag
Ook Nederland gaat de effecten van klimaatverandering meer en meer voelen. Enerzijds krijgt ons land te maken met meer extreme neerslag en in de zomer zal de hoeveelheid aangevoerd water juist afnemen. Verder wordt extreme hitte in de stad genoemd als een van de gevolgen van klimaatverandering.