Groenkeur presenteert beleidsvisie 2020

Stichting Groenkeur heeft woensdag op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten haar beleidsvisie voor 2020 gepresenteerd. Entente Florale-voorzitter Jaap Spros ontving uit handen van Groenkeur-directeur Matthijs Mesken het eerste exemplaar.

De afgelopen maanden heeft Groenkeur diverse bijeenkomsten met deelnemers georganiseerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze sessies is het beleidsplan voor 2020 met de titel ‘Een toekomstperspectief voor kwaliteit in groen’ opgesteld.

In de visie staan vijf speerpunten. Zo wil Groenkeur de kwaliteit van het keurmerk verder verbeteren. Ook moet de kwaliteit van de bedrijfsvoering van deelnemers op peil blijven.

Groenkeur moet aantoonbare meerwaarde hebben voor de deelnemers, iets wat niet in alle marktsegmenten even duidelijk is.

De stichting wil ook een meerwaarde vormen voor de groene sector. Zo wordt gedacht aan uitbreiding naar andere sectoren zoals boomkwekers, tuin- en landschapsarchitecten en boomtechnische adviesbureaus.

Ten slotte zet Groenkeur zich in voor verdere promotie van het keurmerk.