Groenkeur verkoopvoorwaarden vervallen per 1 januari

Groenkeur wijst alle deelnemers erop dat de stichting haar verkoopvoorwaarden per 1 januari 2017 intrekt. Vanaf die datum mogen deze niet meer worden gebruikt.

Begin september besloot het bestuur van Stichting Groenkeur om het contract met de Geschillencommissie Groen te beëindigen. Onlangs hebben de SER en de Consumentenbond Groenkeur erop gewezen dat de verkoopvoorwaarden op enkele onderdelen niet meer aan de huidige wetgeving voldoen.

Mede om deze reden heeft Stichting Groenkeur besloten om de verkoopvoorwaarden voor consumenten al per 1 januari 2017 in te trekken. Dit betekent dat deze vanaf deze datum niet meer gebruikt kunnen worden.

In behandeling genomen
Alle geschillen die in 2016 zijn ontstaan en conform de Groenkeur consumentenvoorwaarden bij de Geschillencommissie aanhangig zijn gemaakt en in behandeling zijn genomen, worden in 2017 nog in behandeling genomen.

Business-to-businessvoorwaarden
Het bestuur heeft eveneens besloten om de Groenkeur business-to-businessverkoopvoorwaarden in te trekken per 1 januari 2017. Het bestuur vindt dat het niet langer aan een schema-eigenaar/-beheerder is om verkoopvoorwaarden beschikbaar te stellen.

Bovendien blijkt dat veel bedrijven eigen voorwaarden hebben of die van de brancheorganisaties VHG of Cumela gebruiken. Ook worden er steeds vaker inkoopvoorwaarden voorgeschreven.