Groensector gematigd positief over resultaat

Van de hoveniers en groenvoorzieners is 36,5% positief tot zeer positief over het komende kwartaal, tegenover 20,6% negatief tot zeer negatief. Dit blijkt uit de VHG-poll onder de leden van de branchevereniging.

„Verwacht u een beter, gelijk of slechter resultaat (winst) in het komende kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar?” Dat was de vraag die VHG stelde in de nieuwe poll onder de leden.

Volgens VHG is de uitkomst in lijn met het huidige gematigd positief macro-economisch beeld, waarbij het consumentenvertrouwen en bruto binnenlands product licht stijgen.

Van de ruim 1.000 VHG-leden hebben 170 bedrijven gereageerd op de poll, wat neerkomt op 16%. VHG is tevreden met deze respons, maar hoopt dat nog meer ondernemers het volgende kwartaal zullen meedoen.

De volgende poll wordt aan het einde van het kwartaal verstuurd. Dan wordt gevraagd naar de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2015.