Grootschalig onderzoek naar planten in gebouwen

Een groep onderzoekinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaat grootschalig onderzoek doen naar de bijdrage die planten kunnen leveren aan het oplossen van problemen met het binnenklimaat in kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere (semi-)openbare gebouwen. Dat meldt Alterra Wageningen UR.

De onderzoekers willen er achter komen of grootschalige toepassing van planten in gebouwen kan leiden tot een besparing op de kosten van traditionele luchtbehandelingssystemen. Kunnen planten het ziekteverzuim terugdringen of het concentratievermogen en (dus) de productiviteit van mensen bevorderen?

Volgens projectleider Annemieke Smit van Alterra suggereert kleinschalig onderzoek dat planten het binnenklimaat van veel gebouwen kunnen verbeteren. „Omdat er onvoldoende harde getallen en nog te weinig innovatieve en toepasbare groenoplossingen zijn, laat grootschalige toepassing van planten in gebouwen echter nog op zich wachten.”

Kosten-batenanalyse
Er is volgens Smit nog geen kosten-batenanalyse waarop bedrijven en instellingen zich kunnen baseren als zij de inrichting van hun binnenruimten groener willen maken. Ze roept bedrijven en gezondheidsinstellingen die willen meedoen aan het onderzoek daarom op zich te melden.

Het onderzoek krijgt subsidie van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en wordt uitgevoerd door onder meer: Alterra Wageningen UR, Fytagoras, Wageningen Universiteit, IVN, Dutch Green Building Council, iVerde, FloraHolland, Noviflora, Donkergroen en Priva.