Haarlem investeert in duurzaamheid en groen

De gemeente Haarlem gaat de komende vier jaar 2 miljoen euro investeren in nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid en groen. Het streven is de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. De investeringen moeten hieraan een bijdrage leveren.

Bewonersinitiatieven
Omdat de gemeente bewonersinitiatieven wil stimuleren zijn projecten gekozen die hieraan een bijdrage leveren. Zo is er financiële ondersteuning voor bewoners die zelf op kleine schaal groen onderhouden. Het gaat daarbij om zogenoemd gevelgroen en het natuurvriendelijke en recreatief inrichten van kleine stukken openbaar groen.

Een ander voorbeeld is het ondersteunen van bewoners en wijkraad bij de vergroening van de stenige parkeergarage De Kamp. Ook voor stadslandbouw en groene schoolpleinen is geld geserveerd.

Alle projecten staan vermeld op www.degroenemug.nl. De gemeenteraad heeft ook zelf ruimte om initiatieven aan te dragen. De commissie Beheer bespreekt de lijst binnenkort.