Helicon start opleiding tot schaapherder

Helicon MBO Velp start in augustus de vakopleiding Schaapherder. Het is de eerste en enige mbo-opleiding voor dit beroep.

Door vergrijzing binnen de beroepsgroep en een veranderende vraag naar natuurbegrazing van stedelijk groen, dijken en natuurgebieden, dreigt er een tekort aan schaapherders. Helicon start daarom in nauwe samenwerking met het Praktijknetwerk Gescheperde Schaapskuddes de tweejarige BBL-opleiding Schaapherder.

In de opleiding leren leerlingen hoe ze een professionele, moderne schaapherder kunnen worden die met zijn kudde de kost kan verdienen en tegelijkertijd bijdraagt aan natuurbeheer.

Natuurbeheer
De opleiding heeft vier pijlers benoemd: het schaap, het hoeden, de natuur en de mens. Door deze brede insteek kunnen afgestudeerden ook als terreinbeheerder aan de slag bij bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of andere terreinbeherende organisaties.

Tijdens de opleiding zijn de leerlingen gemiddeld een dag in de week op school en minimaal twee dagen in de week aan het werk of op stage.

Open dagen
Meer informatie over de opleiding Schaapherder is te vinden op www.helicon.nl. Op de open dagen van Helicon MBO Velp vinden demonstraties met schapen plaats. De eerste open dagen zijn op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari.