Helpdesk voor aanbestedingen van start

Voor inschrijvers op aanbestedingen is adviesbureau Tenderwise een online helpdesk gestart. Onder de naam Tenderhelp werkt een aantal aanbestedingsexperts en –juristen samen om bedrijven snel op weg te helpen.

Binnen 24 uur wordt antwoord gegeven op vragen die inschrijvers hebben zodat alle tijd optimaal gebruikt wordt. Deze nieuwe vorm van ondersteuning is er zowel voor grote als kleine bedrijven.

Steun in de rug
Omdat het inschrijven op aanbestedingen specifieke kennis en vaardigheden vereist, is vaak extra kennis nodig. Vragen en twijfels over het inschrijven stagneren vaak de totstandkoming van een kansrijke inschrijving.

Inschrijvers kunnen bij Tenderhelp op een budgetteerbare manier gebruikmaken van gespecialiseerde kennis. Afhankelijk van het onderwerp van de vraag, wordt het antwoord door aanbestedingsexperts of aanbestedingsjuristen gegeven. De helpdeskexperts beschikken allen over een uitgebreide kennisdatabase en meer dan tien jaar praktijkervaring.

Alle onderwerpen
Alle elementen van een inschrijving kunnen aan bod komen; het formuleren van vragen, de procedure, het opstellen van kansen- en risicodossiers, bezwaar maken, van heel praktisch tot aan juridisch.