Hengelo en SWB gaan samen onderhoud doen

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Hengelo wordt ondergebracht in één nieuwe organisatie. Deze organisatie zal straks het onderhoud van tweederde van het openbaar groen in de stad verzorgen. Het overige groen wordt beheerd en onderhouden door commerciële partijen.

Door samen te werken denken de gemeenten Hengelo en SW-bedrijf SWB tot lagere uitvoeringskosten te komen. Bovendien verwachten beide organisaties dat ze hiermee betere kansen kunnen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In maart 2013 hebben de gemeente en SWB Midden Twente besloten samen een onderzoek te starten. Dit heeft geresulteerd in een advies dat is voorgelegd aan het college van B en W en het dagelijks bestuur van SWB Midden Twente. Uit het onderzoek blijkt dat er veel voordelen zijn te behalen door een integrale benadering te kiezen.

„De eerste bevindingen zijn positief”, aldus wethouder Janneke Oude Alink, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van groen binnen de gemeente. Jeroen van der Geest, directeur van SWB, heeft alle vertrouwen in de toekomst. „Op deze manier kunnen we optimaal gebruikmaken van de aanwezige vakmanschap, professionaliteit en ondernemerschap.”