Hercertificering Flora- en faunawet gestart

Per 1 maart is de hercertificering Flora- en faunawet gestart. Deze hercertificering is bedoeld voor diegenen die eerder een Stadswerk-certificaat voor bestendig beheer groenvoorzieningen op niveau 1, 2 of 3 hebben behaald, waarvan de geldigheid binnenkort verloopt of al is verlopen.

De hercertificering bestaat uit het volgen van een door de Examendienst van IPC gevalideerde bijeenkomst waarin het zorgvuldig handelen in het kader van de Flora- en faunawet centraal staat.
Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers van een deskundige trainer informatie over de actualiteiten op het gebied van wetgeving en gedragscodes en wordt de kennis opgefrist.
Ook is er gelegenheid om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen en om goede en slechte voorbeelden met elkaar te bespreken. Verder worden er tips gegeven voor een zorgvuldige en efficiënte aanpak in de praktijk.

Nieuw certificaat
De bijeenkomsten duren voor niveau 1 en 2 een halve dag. Voor degenen met een certificaat op niveau 3 duurt de bijeenkomst een hele dag. Deelname aan een bijeenkomst geeft automatisch recht op een nieuw certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig.
De bijeenkomsten vinden plaats bij IPC Groene Ruimte, maar kunnen ook op locatie worden verzorgd.