Herregistratie XenTari afgerond

Het Ctgb heeft deze week de herregistratie van XenTari bevestigd. De toelating van het bestrijdingsmiddel voor eikenprocessierups loopt op 30 april af, maar hiermee kan het middel gewoon worden gebruikt.

XenTari WG is een bestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis ssp. aizawai. Het middel wordt toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel in openbaar groen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

In de collegevergadering van het Ctgb van 22 april is de herregistratie van XenTari afgerond. In het proces van de herregistratie is het etiket van XenTari uitgebreid. Verdwenen van het etiket is de bosbouw.

Alle driftreducerende maatregelen zijn volgens leverancier Bayer van het etiket verdwenen. Daarmee kent geen enkele toepassing meer een wachttijd.

Het besluit van het Ctgb treedt officieel in werking op de dag van bekendmaking via www.officielebekendmakingen.nl. In het algemeen gebeurt dit een tot twee weken na de collegevergadering.