Herziene gedragscode Bestendig beheer klaar

De gedragscode Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen is in ontwerp goedgekeurd door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Deze zomer komt de herziene gedragscode beschikbaar voor de sector.

Oorspronkelijk was de bedoeling om de nieuwe gedragscode naadloos aan te laten sluiten op de oude gedragscode die in december 2013 afliep. De herziene gedragscode was echter later klaar dan voorzien.

De nieuwe gedragscode is op hoofdlijnen gelijk aan de bestaande gedragscode. Op basis van actuele inzichten, evaluatie van de bestaande gedragscode en aanvullende toetscriteria van het Rijk zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Jaarrond beschermde nestlocaties
De wijzigingen hebben betrekking op zorgvuldig handelen bij jaarrond beschermde nestlocaties, deskundigheid voor inventarisaties, meer aandacht voor werkvoorbereiding en het toezicht op de realisatie, omgang met calamiteiten en handvatten voor een plan van aanpak.

De Gedragscode Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen 2.0, inclusief voorbeeld plan van aanpak en gebruikershandleiding, komt deze zomer beschikbaar via de websites van VHG en Stadswerk. Beide organisaties zullen komend najaar diverse bijeenkomsten over de nieuwe gedragscode organiseren.