Herziene veldgids plantgemeenschappen

De veldgids Plantgemeenschappen is sterk herzien en weer beschikbaar. Deze verbeterde editie beschrijft álle plantengemeenschappen in Nederland – van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen.

Veldgids Plantgemeenschappen

Planten groeien niet willekeurig door elkaar, maar vertonen een samenhang die veel informatie geeft over de omgeving, het klimaat, bodem, waterhuishouding en landgebruik. De vegetatie gedraagt zich als een nauwkeurig meetinstrument, waarbij de kleinste verandering in het milieu resulteert in een verschuiving in de soortensamenstelling en in de onderlinge verhouding in aantallen en bedekking.

Verspreidingskaartjes
De veldgids bespreekt de plantengemeenschappen van Nederland en bevat een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per gemeenschap zijn verspreidingskaartjes en samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en levensvormen opgenomen.

Standplaatskenmerken
Het boek bevat determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden allereerst tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald.

De Veldgids Plantengemeenschappen bundelt de kennis en jarenlange ervaring van vier Nederlandse vegetatiekundigen. Het is een praktische gids voor de deskundige, maar volgens KNNV Uitgeverij door het compacte en overzichtelijke karakter ook een aanrader voor amateurs of studenten aan een groene opleiding.

Veldgids plantgemeenschappen
Een voorbeeldpagina uit de veldgids.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties