Hoe zwaar heeft historisch groen te lijden onder droogte?

Hoe erg het historische groen te lijden heeft onder de droogte van de afgelopen jaren, wordt momenteel in kaart gebracht door een digitale groenblauwe erfgoedmonitor. Dit is een van de acties uit het Kennisprogramma Kimaatbestendige KBL.

Droogte groen erfgoed
Een drooggevallen sprengkop in het Zeisterbos. (Foto: sKBL)

Historische tuinen en landgoederen hebben te lijden onder de droogte van de afgelopen jaren. Het lage grondwaterpeil evenals de lage waterstanden van waterlopen, leiden steeds vaker tot het droogvallen van beken, sprengen en slotgrachten. Met vaak onherstelbare schade aan de flora en fauna tot gevolg. In het westen kampt men bovendien met verzilting van de grond.

Om inzichtelijk te maken in welke staat het groen en blauw verkeert op historische plekken heeft het bedrijf Fenicks Digital Monitoring een zogenoemde groenblauwe erfgoedmonitor ontwikkeld. Die maakt langjarige trends en ontwikkelingen op historische locaties objectief meetbaar.

Landelijk niveau

De monitor begint met het digitaal in kaart brengen van de afzonderlijke oprijlanen, waterlopen, sier- en moestuinen, bossen en weilanden. Per element worden er drie soorten data verzameld: puntmetingen, digitale scans van de historische aanleg en informatie uit satellietbeelden. Hoe meer kasteeltuinen, buitenplaatsen en landgoederen meedoen, hoe beter de klimaateffecten op landelijk niveau inzichtelijk worden.

Klimaatbestendiger maken

De digitale groenblauwe erfgoedmonitior is onderdeel van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Een project waarin kennis wordt ontwikkeld met als doel het cultuurhistorisch groen klimaatbestendiger te maken. De sKBL (stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen) coördineert het project. Andere betrokken partijen zijn de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Utrechts Particulier Grondbezit en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties