Hoeveelheid groen in grote gemeenten nauwelijks gestegen

    Onderzoek van Wageningen UR toont aan dat de totale hoeveelheid groen in de grote Nederlandse gemeenten in de afgelopen jaren nauwelijks steeg. Wel zijn er flinke verschillen tussen gemeenten.

    Onderzoekers van Alterra berekenden de hoeveelheid groen op basis van uitgebreide actuele gegevens. Daaruit wordt een ranglijst samengesteld die aangeeft hoeveel groen een gemeente in de bebouwde kom heeft. Soortgelijk onderzoek werd ook al uitgevoerd in 2002, 2003 en 2009.

    Opvallend in vergelijking met de meting uit 2009 is dat het gemiddelde aantal vierkante meters openbaar groen in de grote Nederlandse gemeenten nauwelijks is veranderd, maar dat er tussen steden grote verschillen zijn. Zo hebben de vier grootste Nederlandse gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – het aandeel groen in hun gemeente laten stijgen.

    > Bekijk hier de ranglijst van de groenste grote Nederlandse gemeenten

    Bron: Tuin en Landschap