Hogescholen bundelen krachten in bijenonderzoek

De hogescholen InHolland en Van Hall Larenstein gaan samenwerken in bijenonderzoek. Het doel is om de gezondheid van bijen en bestuivende insecten te verbeteren en te streven naar een blijvende duurzame bestuiving van gewassen.

Om bijensoorten en andere bestuivers te redden, is begin vorig jaar de Nationale Bijenstrategie ondertekend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Voor het behoud van de bestuivers zijn volgens alle partners twee zaken nodig: nestgelegenheid en voldoende voedselaanbod.

Lectoraat Bijengezondheid

Hogeschool Van Hall Larenstein is één van de 43 partners in de Nationale Bijenstrategie, en heeft een lectoraat Bijengezondheid dat zich inzet voor het welzijn en gezondheid van alle bijensoorten in Nederland.

In nationale en internationale samenwerkingsverbanden wordt onderzoek gedaan naar imkerpraktijk en de varroamijt, en de problemen voor alle bijen, bestuivers en insecten in het algemeen in het landschap. De verbindende rol van lectoren tussen NGO’s, onderzoeksinstellingen, terrein beherende instanties, imkerverenigingen en de agrarische sector staat hierbij centraal.

‘Duurzame bestuiving van gewassen’

Het lectoraat is sinds januari versterkt met lector Frens Pries en met associate lector Arjen Strijkstra op het gebied van ‘Bijen en biodiversiteit’. Tevens is Pries benoemd tot lector ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ bij Inholland. Hierdoor ontstaat een intensieve samenwerking tussen de twee hogescholen, met elk ook een eigen regionale positie en profilering.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties