Hoogeveen schrapt plannen voor biomassacentrale

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft besloten geen biomassacentrale te bouwen.

Gebleken is dat het rendement op de investering van 3 miljoen euro te laag is. Ook zijn de totale investeringskosten hoger dan eerder voorzien.

De centrale zou, behalve stroom, ook warmte moeten leveren aan een zwembad, serviceflat, school en sportkantines. De brandstof zou bestaan uit snipper- en snoeihout van Hoogeveen zelf.

Juist de gunstige marktprijs voor dit groenafval is voor de gemeente één van de redenen om het project af te blazen. Als het hout in de centrale zou worden verstookt zou dat een indirecte vorm van subsidie zijn en dat wil de gemeente niet.

Klimaatdoelstelling
De biomassacentrale was een van de middelen om de gemeentelijke klimaatdoelstellingen te halen. De gemeente en energiebedrijf Rendo gaan met de partijen die warmte af zouden nemen van de biomassacentrale in gesprek over een andere manier om de energievoorziening te verduurzamen en de energielasten te verlagen.