Hou bij burgerparticipatie de beplanting eenvoudig

„Gemeenten halen burgerparticipatie van stal om kosten te drukken, maar je ziet dat het ook allerlei positieve effecten heeft. Mensen tolereren niet dat hun mooi aangelegde plantvakken vervuilen. Tegelijkertijd constateren we dat het onderhoud door burgers niet vakmatig wordt verricht en projecten soms uitdraaien op een teleurstelling. Een groep mensen meldt zich enthousiast voor een initiatief, maar als een van de trekkers verhuist of overlijdt, wordt de betrokkenheid minder en minder.

Ik pleit ervoor om hier bij burgerparticipatie rekening mee te houden in de beplanting. Zorg dat het onderhoud eenvoudig is bij te houden. Ontwerpers en architecten gaan natuurlijk voor maximaal resultaat, maar je moet denken vanuit de onkunde van de deelnemers, dus ’idiot proof’ in de positieve zin van het woord. Kies niet voor hoogwaardige beplanting, maar houd het zo eenvoudig mogelijk. Zorg voor beplanting die snel dichtgroeit, zodat het werk zichtbaar effect heeft. Ook moet al in het bestek bij de grondwerkzaamheden worden gezorgd dat er geen wortelonkruid in de grond zit zodat geen ’hopeloze’ onderhoudsproblemen ontstaan.

Zelf hanteren wij heel strenge richtlijnen in wat we wel en niet gebruiken in openbaar groen. Ontwerpers zijn vaak meer gericht op het visuele effect in plaats dat ze rekening houden met onderhoud. Bij beplantingen voor gemeenten maken we bij burgerparticipatie bijvoorbeeld geen gebruik van gemengde beplantingen. Verder moet je ervoor zorgen dat je grote groepen aanplant van dezelfde soort. Zo maak je het onderscheid tussen gekweekte planten en ’onkruid’ duidelijk.

Op onze kwekerij staan 840 soorten vaste planten. Daarvan gebruiken we slechts 5% voor openbaar groen. Bij burgerparticipatie is dat nog minder. Toch houd je nog genoeg over om het mooi te maken. Het belangrijkste is dat het bloeit en bijen en vlinders aantrekt en mensen er blij van worden. We krijgen weleens de opmerking dat we veel dezelfde soorten gebruiken. Toch kun je met een beperkt sortiment veel extra kleur brengen en win je het wat dat betreft nog steeds van heestervakken. Burgerparticipatie is een geweldige ontwikkeling, maar je moet er niet alle heil van verwachten.”