Hoveniersbedrijf Inhetgroen koploper sociaal ondernemen

Met het behalen van trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behoort hoveniersbedrijf Inhetgroen uit Baak tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. Het bedrijf voldoet aan alle kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren en ontwikkeling, en begeleiding.

De PSO-ladder maakt inzichtelijk welke bijdrage een bedrijf levert aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Met name gemeenten die werk uitbesteden, hechten steeds meer waarde aan een PSO-certificering.

„Veel bedrijven praten over sociaal ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen, wij doen het”, aldus Freddy en Sylvia Evers, oprichters en ondernemers van Inhetgroen.

Door de overname drie jaar geleden van twintig mensen van SW-bedrijf Delta uit Zutphen, stak Freddy Evers zijn nek uit. Het goed begeleiden van deze kwetsbare groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en laten integreren tot volwaardige medewerkers heeft veel tijd en energie gekost, maar is inmiddels een succes.

Freddy en Sylvia Evers, samen met het team van Inhetgroen en directeur PSO Nederland, na uitreiking van het PSO-certificaat trede 3.